Descripció

Les gelosies Gradpanel Sèrie P 80 Enc. estan formades per lamel·les tubulars, d’alumini perfilat, amb un cos central de secció rectangular, que es prolonga i s’estreny pels dos extrems, donant lloc a una mena de pestanyes que se superposen a les de les lamel·les adjacents.

Les lamel·les van encastades, amb una inclinació de 25º respecte la vertical, en un marc d’alumini extrudit.

Tant si s’instal·len en posició de para-sol o de barrera visual (inclinació inversa), les lamel·les, que tenen una secció total de 68x13 mm, no sobresurten mai del seu marc. En conseqüència, minimitzen la necessitat d’espai a l’obra. 

Les lamel·les de P 80 Enc. poden ser perforades (amb un coeficient de perforació del 17% i forats d’1,8 mm Ø) o no, i admeten passos variables entre elles i acabats bicolor: amb colors diferents a cada cara.

 

Infografia característiques de les gelosies d'aumini perfilat Gradpanel Serie P 80 Enc

Tecnical descriptionExpand all

 

Aplicacions i definicions:

 
Fijo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Marc Fixe per a panells fixos en buits o revestiments de façanes format muntants vistos o entre marcs vistos amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corredero icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Correder de panells mòbils, desplaçables horitzontalment per carrils guies situats a l'interior o exterior de les façanes, format per fulles amb marcs vistos amb ferratges i rodaments per al desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
Practicable batiente icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Practicable Batent de panells mòbils frontisses per un extrem a un marc exterior format per fulles de marcs vistos amb ferramentes practicables per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
proyectable icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Projectable de panells mòbils frontisses per l'extrem superior del marc i amb projecció cap a l'exterior, format per fulles de marcs vistos amb ferratges projectables per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corrugable batiente icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Corrugable Batent de diversos panells mòbils units entre si verticalment, practicables i desplaçables horitzontalment per carrils guies, format per diverses fulles de marcs vistos abisagrats entre ells com a acordió amb ferratges practicables i rodaments per a la seva translació horitzontal i amb protecció solar de panells de malles expandida.
 
levadizo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Llevadís de dos panells mòbils units entre si horitzontalment, practicables i desplaçables verticalment cap amunt per carrils guies, format per dos fulls de marcs vistos frontisses entre ells a tall de frontissa amb ferratges compensadors i rodaments per a la seva translació vertical i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.  
 
Perfilería Gradpanel Serie P 80 Enc.  Perfileria de les gelosies d'aumini perfilat Gradpanel Serie P 80 Enc  
 

Limitacions Gradpanel Serie P 80 Enc. 

Tabla de limitaciones celosías de aluminio perfilado Gradpanel Serie P 80 Enc de Gradhermetic
 

 

Tabla de limitaciones celosías de aluminio perfilado Gradpanel Serie P 80 Enc de Gradhermetic
 
 

Tipus i definicions:  

Motor icon
Accionament a Motor: accionament d'orientació automàtica de lamel·les amb operador vist (motor Lineal) o amb operador ocult (motor tubular), depenent del tipus de lamel·les i marc a utilitzar, amb un punt de comandament individual per gestionar la maniobra o amb possibilitat de comandament general. Els nostres sistemes són adaptables per als diferents llenguatges domòtic. Les funcions d'utilització dels diferents automatismes es descriuen a les instruccions i advertiments del fabricant.
 
motor solar
Accionament a Motor Solar: accionament d'orientació automàtica de lamel·les amb operador ocult (motor tubular) impulsat per energia solar, motor de baix consum i bateria de llarga durada alimentada per cèl·lules fotovoltaiques que ofereixen una autonomia infinita en tota mena de climes. Controla de forma automàtica la càrrega i força aplicada al sistema de lamel·les, amb comandament per gestionar la maniobra sense fil amb tecnologia Wirefree. Les funcions d'utilització dels automatismes es descriuen a les instruccions i advertiments del fabricant.
 
Manual icon
Accionament Manual: accionament d'orientació manual de lamel·les per a la gestió de la maniobra amb diferents possibilitats de comandaments (pom, palanca, gallet, maneta, cardan, cilindre lineal i teleflex) depenent del tipus de lamel·les i marc a utilitzar.
 
 A Gradhermetic creem estratègies que augmenten l'eficiència energètica, fem ús òptim dels diferents sistemes per a la protecció de la forta radiació solar, generant ventilació natural, evitant així un gran consum d'energia per l'ús inapropiat de refrigeració artificial.
 
  • A HIVERN: La regulació de les lamel·les permet disminuir el consum en calefacció, ja que durant el dia amb l'obertura de lamel·les augmentem la captació d'energia solar cap a l'interior de l'edifici. Durant la nit, amb el tancament de lamel·les ajudem a mantenir la temperatura interior.
 
  • A ESTIU: L'estratègia ha de canviar, orientant les lamel·les de manera que impedeixin el pas dels raigs solars cap a l'interior de l'edifici, permetent mantenir una agradable temperatura ambient i aconseguint un substancial estalvi en aire condicionat. Durant la nit, l'obertura de lamel·les i finestres permet la circulació d'aire, reduint una altra vegada les necessitats d'aire condicionat.
Los sistemas de protección y control solar Gradhermetic contribuyen a mejorar la eficiencia energética de edificios y fachadas.  
 
Els sistemes de protecció solar de Gradhermetic són una solució excel·lent, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:    Gradhermetic. Protecció i control solar que suposen un estalvi energètic als edificis i les vivendes  
 
Les proteccions solars Gradhermetic ajuden a elevar la puntuació a l'avaluació de l'obtenció de certificats destinats a millorar la sostenibilitat.
 
Logo Breeam. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad. Logo LEED. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.       
  Gradhermetic Gradcolors - Taula de colors i acabats Gradpanel Serie P      
 
Manteniment dels nostres productes:
Mantenimiento icon Mantenimiento icon
 
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a la part dreta Descàrregues, apartat Manteniment.