Descripció

Les gelosies Gradpanel Sèrie T 10, estan formades per lamel·les tubulars fixes, d’alumini extrudit, amb una secció rectangular de 10x48 mm. 

Les lamel·les s’instal·len en sentit horitzontal (o vertical?), sobre muntants d’alumini extrudit, per mitjà d’un sistema de fixació mecànic ocult.

Amb un nombre molt reduït de components, bàsics i funcionals, aquesta gelosia, d’estètica minimalista, ofereix una gran resistència a l’impacte i a la deformació, cosa que aporta un alt grau de seguretat al sistema. 

Les lamel·les de T 10 tenen la mateixa aparença, tant si s’observen des de l’interior com de l’exterior de l’edifici. A més, es poden combinar amb les d’altres models de la sèrie T, obtenint-ne configuracions mixtes. 

Són possibles un gran nombre d’acabats, des d’anoditzats a lacats en colors de la carta RAL.

Infografia característiques de les gelosies d'aumini extrudit Gradpanel Serie T 10

Tecnical descriptionExpand all

Taula de característiques de les gelosies d'aumini extrudit Gradpanel Serie T 10
  
La possibilitat de poder separar més les lamel·les, segons requeriment del projecte, ajuda a les reduccions del cost del conjunt.
Instal·lació en obra de marcs amb lamel·les muntades per a totes les aplicacions possibles.
 
Aplicacions i definicions:
 
Fijo icon
 
Sistemes de gelosies en Aplicació Marc Fixe per a panells fixos en buits o revestiments de façanes format muntants vistos o entre marcs vistos amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corredero icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Correder de panells mòbils, desplaçables horitzontalment per carrils guies situats a l'interior o exterior de les façanes, format per fulles amb marcs vistos amb ferratges i rodaments per al desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
Perfilería Gradpanel Serie T 10:
​​Perfileria lama celosías de aluminio extruido Gradpanel Serie T 10 de  Gradhermetic
 
 
Tabla de limitaciones celosías de aluminio extruido Gradpanel Serie T 10 de Gradhermetic    
* NO POSIBLE con Aplicaciones: Paramento, batiente (solo bajo estudio técnico), pivotante, proyectable, corrugable batiente, corrugable pivotante, corrugable corredero y levadizo.
 
 A Gradhermetic creem estratègies que augmenten l'eficiència energètica, fem ús òptim dels diferents sistemes per a la protecció de la forta radiació solar, generant ventilació natural, evitant així un gran consum d'energia per l'ús inapropiat de refrigeració artificial.
 
  • A HIVERN: La regulació de les lamel·les permet disminuir el consum en calefacció, ja que durant el dia amb l'obertura de lamel·les augmentem la captació d'energia solar cap a l'interior de l'edifici. Durant la nit, amb el tancament de lamel·les ajudem a mantenir la temperatura interior.
 
  • A ESTIU: L'estratègia ha de canviar, orientant les lamel·les de manera que impedeixin el pas dels raigs solars cap a l'interior de l'edifici, permetent mantenir una agradable temperatura ambient i aconseguint un substancial estalvi en aire condicionat. Durant la nit, l'obertura de lamel·les i finestres permet la circulació d'aire, reduint una altra vegada les necessitats d'aire condicionat.
Los sistemas de protección y control solar Gradhermetic contribuyen a mejorar la eficiencia energética de edificios y fachadas.  
 
Els sistemes de protecció solar de Gradhermetic són una solució excel·lent, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:    Gradhermetic. Protecció i control solar que suposen un estalvi energètic als edificis i les vivendes      
 
Les proteccions solars Gradhermetic ajuden a elevar la puntuació a l'avaluació de l'obtenció de certificats destinats a millorar la sostenibilitat.
 
Logo Breeam. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad. Logo LEED. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.       
 
 
Manteniment dels nostres productes:
Mantenimiento icon Mantenimiento icon
 
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a la part dreta Descàrregues, apartat Manteniment.