Descripció

Les gelosies Phalsol Sèrie PH 134 estan fabricades amb alumini perfilat dalta qualitat, i estan formades per lamel·les fixes, monoparet, amb forma de C.

Les lamel·les mesuren 134x16 mm, i la seva disposició és ideal per a crear paraments continus de lamel·les no condicionades a modulació; ofereixen ocultació, protecció solar i ventilació.

Aquestes gelosies permeten 3 tipus dinclinació diferents de les lamel·les fixes respecte a la vertical: 0º, 25º i 45º. A més, les lamel·les poden ser perforades, amb un coeficient de perforació del 17% i forats de Ø1,8 mm, i ser instal·lades sobre suports portants corbats.

Quan sinstal·len en forma de parament, les lamel·les es poden sobreposar pels extrems, fent possibles cobertures de gran longitud sense que sobservi cap solució de continuïtat.

Encara que l'acabat estándar de la cara interna de les lamel·les és de color blanc, el de la cara externa es pot escollir entre una gran varietat de colors de la gamma RAL.

 

 Infografia característiques gelosies Phalsol Serie PH 134. Lamel·les fixes d'alumini

Tecnical descriptionExpand all

 
Característiques lamel·la Phalsol Serie PH 134:
  Gradhermetic. Característiques gelosies Phalsol Serie PH 134. Lamel·les fixes d'alumini  
 
​​
 
Aplicacions i definicions:
 
Paramento icon
Sistemes de gelosies d' aplicación Parament per a revestiments d'edificis a mode de façanes ventilades o murs cortines, realitzades amb protecció solar de lamel·les en continu, orientables o fixes amb possibilitat de diferents inclinacions, fixades a suports-biguetes ocultes o muntants ocults. ​
   A Gradhermetic creem estratègies que augmenten l'eficiència energètica, fem ús òptim dels diferents sistemes per a la protecció de la forta radiació solar, generant ventilació natural, evitant així un gran consum d'energia per l'ús inapropiat de refrigeració artificial.  
 
  • A HIVERN: La regulació de les lamel·les permet disminuir el consum en calefacció, ja que durant el dia amb l'obertura de lamel·les augmentem la captació d'energia solar cap a l'interior de l'edifici. Durant la nit, amb el tancament de lamel·les ajudem a mantenir la temperatura interior.
 
  • A ESTIU: L'estratègia ha de canviar, orientant les lamel·les de manera que impedeixin el pas dels raigs solars cap a l'interior de l'edifici, permetent mantenir una agradable temperatura ambient i aconseguint un substancial estalvi en aire condicionat. Durant la nit, l'obertura de lamel·les i finestres permet la circulació d'aire, reduint una altra vegada les necessitats d'aire condicionat.
Los sistemas de protección y control solar Gradhermetic contribuyen a mejorar la eficiencia energética de edificios y fachadas.
  Els sistemes de protecció solar de Gradhermetic són una solució excel·lent, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:      Gradhermetic. Protecció i control solar que suposen un estalvi energètic als edificis i les vivendes      
 
Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.   
 
Logo Breeam. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad. Logo LEED. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.     
 GRADCOLORS:
Gradhermetic Gradcolors - Taula de colors i acabats Phalsol Serie PH
 
Manteniment dels nostres productes:
  Mantenimiento icon Mantenimiento icon
 
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a la part dreta Descàrregues, apartat Manteniment.