Descripció

Persianes enrotllables de perfils tubulars amb separacions entre elles, formades per perfils d'alumini tipus AluClassic B. Lames de cares llises i planes amb una separació de 7 mm entre elles.

S'ofereixen en quatre aplicacions diferents: tradicional, compacte, renovació i túnel.

Tecnical descriptionExpand all

 
PERSIANA ENROTLLABLE I ORIENTABLE ALUMETIC ALUCLASSIC B:
 
Enrollamiento superclassic
 

Persianes enrotllables de perfils tubulars amb separació entre elles.

El pas lliure entre les lames permet l'entrada de llum i la ventilació de la llar. L'encaix perfecte de les seves lames permet un total enfosquiment a l'interior, fent un tancament totalment hermètic.      

 
 SEPARACIÓ ENTRE LAMES:
distancia entre lamas aluclassic b

Podrà escollir la separació entre les lames, segons el model seleccionat.

Les separacions van des dels 3 mm (AluClassic) fins als 7 mm (AluClassic B).

Lama AluClassic B:

  caracteristica lama Superclassic  
Aplicació Obra (Tradicional):
Aplicacion Obra conjunto 
ICONO OBRA
En l’aplicació obra per al sistema constructiu tradicional, Gradhermetic subministra les persianes AluClassic B amb les seves guies, farratges i accionaments necessaris per a la seva instal·lació en l'execució d’obra.
Accionament a cinta, torn a maneta, torn amb vareta oscil·lant i a motor IO o ISG.
Ample Màxim 4000mm
Superfície Màxima 12,00m2


 
Aplicació Compacte (Alucomplet):
Aplicacion compacto 
ICONO Compacto
En l'Aplicació Compacte, Gradhermetic subministra el sistema AluComplet preparat per adaptar la fusteria i fabricat amb les persianes AluClassic B en un calaix d'alumini extruït amb mainells i trencaaigües formant un anell tancat amb trencament de pont tèrmic.
Accionament a motor IO o ISG.
Ample Màxim 4000mm
Superfície Màxima 12,00m2
Calaix Compacte 250/280

     
Aplicació Renovació (Alubloc):
Aplicacion renovación 
ICONO Renovación
En l'Aplicació Renovació, Gradhermetic subministra el sistema AluBloc compost per les persianes AluClassic B en un calaix d'alumini, guies i accessoris necessaris per a la seva instal·lació al buit de façana.
Accionament a motor IO o ISG
Ample Màxim 4000mm
Superfície Màxima 12,00m2
Calaix Compacte 205/250/300

     
 
Aplicació Túnel (Calaix Prefabricat):
Aplicacion tunel
ICONO Túnel
En l'Aplicació Túnel, Gradhermetic subministra les persianes de la família Alumetic d’enrollament interior amb les seves guies, farratges necessaris i accionaments per a la seva instal·lació en calaixos túnels prefabricats.
Accionament a motor IO o ISG.
Ample Màxim 4000mm
Superfície Màxima 12,00m2
 
Aplicació Obra (Tradicional):
Guía AluClassic Aplicación Obra
 
Aplicació Compacte (Alucomplet):
Guía AluClassic Aplicación Compacto
 
Aplicació Renovació (Alubloc):
Guía AluClassic Aplicación Renovacion
 
Aplicació Túnel (Calaix Prefabricat):
Guía AluClassic Aplicación Túnel
  Tabla accionamiento ALUCASSIC B  
 
Aplicación Obra (Tradicional):
Seccion enrollamiento obra   Tabla enrollamiento obra  
Aplicació Compacte (Supercomplet):
Seccion aluclassic  compacto   tabla enrollamiento aluclassic compacto  
Aplicació Renovació (Superbloc):
seccion aluclassic Renovacion   Tabla enrollamiento renovacion aluclassic b        
Aplicació Túnel (Calaix Prefabricat):
Seccion enrollamiento túnel aluclassic b   Tabla enrollamiento túnel Aluclassic b        
  Pinturas y acabados Superclassic
 
Els sistemes de protecció solar Gradhermetic són una excel·lent solució, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:    
 
Los productos de Gradhermetic suponen un ahorro energético en edificios y viviendas    
  
Manteniment dels nostres productes:
Mantenimiento icon Mantenimiento icon
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a l'apartat de la dreta Descàrregues, apartat Manteniment.